Registrácia

Registrácia na jarný Urban Market je spustená.

Registrácia nie je určená pre gastro predajcov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@urbanmarket.sk

Registrácia končí: 15. 04. 2018
Dátum konania podujatia: 01. – 03. 06. 2018
Miesto konania podujatia: Fakulta architektúry STU, Bratislava
Registračný link: FORMULÁR
Registračné podmienky a ostatné dokumenty na stiahnutie: PODMIENKY a DOKUMENTY

Urban Market 2018 (Spring Edition)
Urban Market je popredným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája živý dizajnový trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý kultúrny program, edukačné aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste. V roku 2018 budeme prezentovať a spájať komunitu tvorivých ľudí už deviaty rok. Urban Market 2018 (Spring Edition) sa uskutoční na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

TÉMA: SPOLUPRÁCA
Komerčný trh je v dnešnej dobe hlavne o súťažení a skloňovaní slova konkurencia. Nás však vo svete plnom rozdielností oveľa viac zaujíma zdieľanie nadobudnutých schopností, ktoré má silu prinášať výnimočné výsledky. A práve o tom je spolupráca.

Dnes si už len ťažko predstavíme prácu alebo projekt, ktoré by nevyžadovali nejakú formu spolupráce. Pracovať aspoň s jedným ďalším človekom nás obohacuje o zážitky zo spoločného riešenia problému, zdieľania myšlienok, nápadov a schopností a z neustáleho učenia sa. Spolupráca posilňuje medziľudské vzťahy, zlepšuje pripravenosť na prijímanie iných názorov, riešenie konfliktov, umožňuje viesť vecné diskusie, ako aj schopnosť vystúpiť zo svojej bubliny a pozrieť sa na situácie z viacerých pohľadov. A väčšinou prinesie niečo originálne.

O toto všetko nás obohacuje spolupráca, ktorá bude témou jarného vydania Urban Marketu. Koncepčne sa chceme zamerať hlavne na česko-slovenkú spoluprácu a projekty, ako aj synergický efekt, ktorý spolupráce vo všeobecnosti prinášajú. Keď sa dobré veci spájajú, vedia byt ešte lepšie.

SÚŤAŽ: KOLABO
V duchu témy SPOLUPRÁCA vyhlasujeme súťaž KOLABO, ktorej cieľom je spojiť kreatívnych ľudí z rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví, aby vytvorili tím, ktorý pri príležitosti jarného Urban Marketu zrealizuje jedinečný produkt, či dizajn. Tieto kolaborácie budú počas Urban Marketu vystavené na Fakulte architektúry a tie najlepšie budú aj ocenené.

Prihlásiť sa do súťaže so svojím projektom/tímom môžete do: 01. 04. 2018
Realizácia prihlásených projektov bude prebiehať do: 01. 05. 2018.

Registrácia / registračný formulár: FORMULÁR
Informačný dokument na stiahnutie: DOKUMENT

POZOR! TOTO NIE JE REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA SAMOTNÝ URBAN MARKET. Súťaže sa môžu zúčastniť aj subjekty, ktoré sa na Urban Markete nebudú prezentovať inou formou.

MIESTO KONANIA: FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
Dnešná budova fakulty sa nachádza na Námestí slobody a vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 – 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a budúci architekti sa v nej vzdelávajú až dodnes.

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce.  Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie, v roku 1949.

Fakulta architektúry STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno – spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.