Divadelný ústav

Poslaním Divadelného ústavu je najmä uchovávanie divadelného umenia a jeho prezentovanie doma a v zahraničí prostredníctvom širokej palety projektov a aktivít. Divadelný ústav je iniciátorom prebiehajúceho projektu Rok slovenského divadla 2020, ktorým si pripomíname výročia zo sveta profesionálnej aj ochotníckej divadelnej scény.

Vydáva tiež pôvodnú a svetovú odbornú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, ktorú distribuuje cez kníhkupectvo IC Prospero. – www.theatre.sk