Divadelný ústav

Poslaním Divadelného ústavu je najmä uchovávanie divadelného umenia a jeho prezentovanie prostredníctvom širokej palety projektov a aktivít. Vydáva tiež pôvodnú a svetovú odbornú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, ktorú distribuuje cez kníhkupectvo IC PROSPERO.