Helga Pavelková

Medzi mojimi produktami nájdete printy, pohľadnice alebo ziny, s mojimi ilustráciami. Motívom sú mi zvyčajne zjavy odpozorované z okolia, či už je to okolie samotné alebo ľudia v ňom. Moje práce sú závislé na spolupráci s inými, pretože sa nechávam nimi inšpirovať, či už v priamej spolupráci alebo len pozorovaním a reflexiou.

Helga Pavelková