Juhasz Marta Jewelry

K tvorbe z odpadového materiálu som sa dostala v detsve, v snahe nahradiť chýbajúci materiál som začala upcyklovať tetrapakové obaly a rôzne iné obaly z nápojov a potravín. Tento spôsob tvorby mi zostalo dodnes. Ako tvorcu ma najviac napĺňa, keď môžem objekty, ktoré pre iných už stratili význam či hodnotu, naplniť novým zmyslom. Rada experimentujem a hľadám nové netradičné možnosti spracovania materiálov a preto tvorba z odpadu mi dáva veľkú slobodu.