Lebo Mädveď

Lebo Mädveď vytvára dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací charakter. Poskladaj si drevenú mapu Európy z krajín, Bratislavu z mestských častí, Slovensko z okresov, regiónov alebo krajov a nauč sa pri tom súvislosti. Našim cieľom je poskytnúť príležitosti pre vzdelávanie, pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, schopnosti a porozumenie netradičnou, hravou formou.