OP&K

OP&K je ilustrátorská a designérska dvojica. Název OP&K znamená Ondřej, Pavla & Klea – vychovávame spolu našu dceru. OP&K ale zároveň označuje naše odlišné povahy. Každý z nás má na starost inú časť výtvarného procesu. Našim cieľom je pracovať na projektoch, ktoré pristupujú k zadaniu koncepčne a keď je treba ku kvalitnému výsledku prepojiť viac odborov. Bavia nás projekty, kde ilustrácie presahujú do iných odborov a je treba se zaoberať napríklad špecifickými materiálmi alebo riešením priestorových objektov. Máme na predaj autorské tlače na ručnom papieri, plagáty a animačné hračky. Pre túto zimu sme si pripravili novú animačnú hračku Flipbook machine. Je to objekt pomocou, ktorého si môžete nie len analogovo vytvoriť svoju animáciu alebo zpečatiť vašu spomienku z videa, ktoré ste natočili. Je to ideálna edukačná hračka, ale aj pekný objekt, ktorý vám pripomenie vaše dôležité okamihy.