Petra Toth , s.r.o.

PETRA TOTH je slovenská šperkárka a dizajnérka. Vo svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty a pretvára ich do sofistikovanej súčasnej formy. Velkou inšpiráciou pri tvorbe šperkov je slovenský folklór, ktorý sa snažíme našími šperkami podporiť a dostať znovu do povedomia.