Retart

Retart je nezávislá Slovenská značka, prezentujúca súčasných výtvarných umelcov a ich výtvarné diela cez funkčné produkty.

Posúvajú aktuálne autorské diela na nové miesta a dostávajú ich do konfrontácie s novými ľuďmi. Prepájajú umenie s vecami každodennej potreby. Sprostredkúvajú takto vyššiu kultúru a robia ju dostupnou nie len pre galérie, ale i pre bežných ľudí. Takto napomáhajú jej šíreniu a chápaniu. Retart nemá tendencie vytvárať masovú produkciu, ale dbá na osobitý autorský prínos. Každý produkt má vlastný príbeh a svoju dušu.

www.retart.sk