SOFFA

SOFFA je evropský dvouměsíčník o designu a životním stylu, jehož první číslo vyšlo online v prosinci 2013.

O ČEM JE MAGAZÍN SOFFA?
Časopis SOFFA je především o inspiraci, hledání krásných věcí v každodenním životě a o poskytnutí prostoru pro objevování toho nejlepšího ze světa současného, nejen českého, designu. SOFFA vychází z našeho nadšení pro: umění, krásné interiéry, kreativní lidi, cestování, řemeslo a jídlo. Každé číslo časopisu má originální obsah založený na autorské fotografii. SOFFA se obsahově zaměřuje především na oblast střední Evropy.

www.soffamag.com