tyformy

Studio Tyformy sa zameriava na tvorbu úžitkových predmetov z porcelánu pod vedením Pavly Vachunovej. Ateliér sa profiluje špecificky poňatými šperkami, úžitkovým porcelánom a veľkými exteriérovými plastikami, často inšpirovanými krajinou a lokálnymi špecifikami.