Atelier Objectora

Atelier Objectora je značka zameraná na autorskú tvorbu úžitkových a výtvarných objektov a šperkov z dreva a z mosadze. Atelier Objectora skúma okrem tvarov, techník a materiálov aj význam jednotlivých objektov v ľudskom živote. Riadi sa ideou, že každý objekt akokoľvek jednoduchý, môže byť vytvorený ako niečo jedinečné a osobné. Snaží sa objavovať krásu v nedokonalosti a drobných odchýlkach z toho, čo bežne považujeme za krásne. Atelier Objectora vytvára malé tematické kolekcie s dôrazom na výtvarný obsah, remeslo a autenticitu.