BAGBET – Upcycling Studio

BAGBET – Upcycling Studio je dizajnérske štúdio, ktoré sa zameriava na spracovanie textilného odpadu. Svojou tvorbou prináša do lineárneho sveta módneho priemyslu, cirkularitu. Techniku upcyklácie používa ako nástroj na udržateľné spracovaniu textilného odpadu a prebytkov textilnej veľkovýroby. Náš cirkulárny systém je postavený nielen na etickej a udržateľnej výrobe oblečenia. Vďaka SWAPom sa nám úspešne darí nechcené oblečenie zo šatníkov každý mesiac opäť dostať medzi spotrebiteľov. ⁠