Bratiska

Lokálna značka podporujúca správny lokálpatriotizmus k svojmu mestu a mestskej štvrti cez rôzne dizajnové výrobky.