CISAROVE

Za projektom CISAROVE stoja manželia Adam a Linda, ktorí jedinečným rukopisom vytvárajú limitované grafiky obľúbených miest a dominánt. Projekt vznikol v roku 2020 ako grafické spracovanie fragmentov mesta na základe vizuálnych princípov Bauhausu, Suprematizmu či Konštruktivizmu, kde dostávajú hlavné slovo fundamentálne geometrické tvary ako štvorec, kruh či línia.