Deťom s rakovinou n.o.

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vytvára z Kliniky detskej hematológie a onkológie na Kramároch príjemné a bezpečné miesto pre liečbu detí z celého Slovenska. Naším hlavným cieľom je vrátiť čo najviac detí späť do života.