Deťom s rakovinou

Sme rodičia detí, ktoré sa liečili na bratislavskej detskej onkológii. Prešli sme s nimi dlhodobou náročnou liečbou a preto vieme, čo to pre rodiny s takto chorým dieťaťom obnáša. Rozhodli sme sa pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti iným. Vznikli sme v decembri 2015 a fungujeme priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Naším hlavným cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie.