JANCUROVA

Magdaléna Anna Jančurová sa narodila v Poľsku, vyštudovala na Akadémii Výtvarných umení v Krakove. Neskôr študovala design kovu a šperku na UUD v Plzni. Svoje schopnosti počas a po štúdiu zdokonaľovala na praxi u zlatníckych majstrov v Čechách a na Slovensku, no vďaka svojmu predošlému vzdelaniu prenáša sochárske postupy aj do zlatníckej tvorby. Magdalénine šperky môžeme nazvať „prekladom“ z reči sochára.