KOLEČKO

Sme chránená dielňa Top-Art a našim klientom poskytujeme priestor na zapojenie sa do spoločenského života, na získavanie sociálnych a pracovných zručností, ktoré sú vplyvom postihu oslabené alebo nevytvorené. Naším hlavným cieľom je združovať znevýhodnené osoby a podporovať ich nielen na trhu práce, ale aj pri rôznych aktivitách. Prevádzkujeme minikaviareň Kolečko, ktorá prináša podporu v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kaviareň vznikla v roku 2017 pre plnohodnotné začlenenie vozíčkarov Michala a Tomáša do pracovného procesu a zníženie ich odkázanosti na štátne príspevky. Súčasná podoba prevádzky bola vybudovaná podľa návrhu študentov a pedagógov z FAD STU v rámci samostatného ateliéru pre dizajn interiéru a nábytku.