KONCEPT magazín

KONCEPT je magazín o architektúre v jej rôznych podobách. Architektúra ako interdisciplína. S architektami a prizvanými odborníkmi sa časopis zaoberá tematicky zarámcovanými okruhmi problematiky tohto odboru. Koncept ponúka čítanie o architektúre s kultúrnymi a spoločenskými presahmi.