Lebo Mädveď

Lebo Mädveď vytvára dizajnové edukatívne hry z lokálnych materiálov na Slovensku. Prvou hrou boli geografické puzzle Mapucle Slovensko, no dnes majú v portfóliu okolo 20 rôznych hier. Projekt vznikol na akademickej pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Tím tvorí Juraj, Erika a Patrik, spolužiaci z Katedry architektonickej tvorby. Táto trojica miluje zábavu, vzdelávanie a dizajn, a tieto aspekty pretvárajú do originálnych produktov pre všetky vekové kategórie.