Mareena

Mareena už päť rokov pomáha Slovensku stať sa tolerantnejšou a otvorenejšou krajinou pre ľudí, ktorí tu nachádzajú svoj nový domov. Prostredníctvom systematického dobrovoľníctva, jazykových kurzov, príjemných komunitných aktivít a šírenia povedomia vzdeláva o témach migrácie a integrácie lokálnu komunitu, asistuje ľuďom s medzinárodnou ochranou a vytvára priestor na interakciu, spoznávanie a búranie stereotypov o ľuďoch pochádzajúcich z rôznych krajín. Mareena pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, a od 26. februára aj na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, kde v spolupráci so štátnym krízovým štábom denne dohliada na chod hraničného priechodu a pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Momentálne Mareenu nájdete aj v Gabčíkove, kde realizuje aktivity pre deti a mládež prichádzajúcich z Ukrajiny.