Material assistance for Ukrainians

MafU – Material assistance for Ukrainians je prvá a jediná online organizácia, ktorá poskytuje materiálnu pomoc na celom území Slovenska adresne, cielene, lokálne a “tvárou v tvár”. MafU sa zameriava na cielenú materiálnu pomoc konkrétnym rodinám, ktoré nachádzajú dočasné útočisko na Slovensku. Iniciatíva spája vhodných darcov s rodinami, prepája ľudí z rovnakej lokality a tým podporuje sociálny kontakt a znižuje dopad na životné prostredie, ktorý vzniká často zbytočným prevážaním vecí z jedného kúta Slovenska na druhý. Dnes má MafU vyše 6600 darcov po celom Slovensku , od marca tohto roka spojili vyše 400 rodín z Ukrajiny so slovenskými rodinami, ďalším 400 rodinám poskytli telefonické poradenstvo a rozdelili adresne takmer 2 tony potravín a iného materiálu.