Petra Kováčová Artprints

Moje meno je Petra Kováčová a vo svojej autorskej tvorbe sa venujem tlači rôznymi technikami. Výsledkom sú linoprinty, risoprinty alebo fine art printy. V roku 2018 a 2019 som absolvovala Kurz umeleckej grafiky. V súčasnosti som začala dvojročné doplnkové štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Grafiky a iných médií. V tvorbe ma inšpiruje každodenný život, ale pravidelne sa vraciam napríklad k tematike vody a plávania ako aj k slovenskej architektúre 20. storočia, ktorú tlačím ako risografiku.