Retart

Retart je nezávislá slovenská produkcia, prezentujúca súčasných výtvarných umelcov a ich výtvarné diela cez funkčné produkty.