Sku_shop_na

Sku_shop_na je priestor, v ktorom nájdeš svoju obľúbenú kapelu. Robíme etický a kvalitný merchandise pre Paru, Le Payaco, Malalatu, Janu Kirschner, PPE a Bad Karma boy.