SO.SLOW

Vyrábame najmä prírodné sviečky, vydymovadlá, keramiku a iné. Naše prírodné produkty spĺňajú vysoké požiadavky na použitie prírodných alebo recyklovateľných materiálov. Vosk, vône, knôty, balenie – všetky tieto zložky sú v súlade s požiadavkami na udržateľnosť a použitie výlučne prírodných materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na planétu, ani neohrozia zdravie ich užívateľov. Využívame výlučne prírodné vosky, ktoré sú bezpečné pre všetkých. Každá sviečka v rámci výroby prejde našimi rukami a aj vďaka tomu sú naše produkty tej najvyššej možnej kvality. Okrem procesu výroby nám záleží aj na surovinách a materiáloch, ktoré používame. Suroviny sa snažíme získavať z udržateľnejších a čo najviac lokálnych zdrojov a od dodávateľov, ktorým takisto záleží na pomalom a etickom prístupe k podnikaniu.