Tender November

Tender November je úprimný, snaží sa na veci pozerať s humorom, no nezakrývať si oči pred ťažšími stránkami materstva. Lebo nie každý deň je nedeľa (i keď na materskej nikdy nevieš), a je len na nás, z akého uhla sa na tie ostatné dni budeme pozerať.