terezine

Grafiky terezine sú tvorené v minimalistickom štýle z jednoduchých geometrických tvarov, ktoré vo svojej kompozícii vytvárajú pútavý obraz. Zároveň sú grafiky tak trochu introvertné – svoju podstatu odkrývajú až po bližšom spoznaní sa. Ukrývajú v sebe skrytý odkaz a každá grafika sa tak dá doslova čítať. K prečítaniu grafiky je potrebný tzv. kľúč, ktorý je ku každej grafike priložený vo forme visačky. Grafiky sú tlačené v limitovanom počte na formát A3, ručne podpísané, očíslované a zabalené.