Viktória Horňanová

Viktória Horňanová je textilná dizajnérka a floristka z Banskej Bystrice, ktorá sa nebojí nasledovať volanie svojho divokého srdca. Medzi jej najvýraznejšie dizajnérske projekty patria unikátne upcylované ľadvinky a mikiny, no veľmi príznačný je pre ňu i motív okatého srdca, ktorý už roky spracuváva v rôznych médiách. Symbolizuje pre ňu len jedno – Dare to follow that wild heart of yours! Ako dizajnérka rada prihliada na udržateľnosť svojich projektov a preto preferuje prácu s upcyclovanými materiálmi a spoluprácu s miestnymi remeselníkmi.