vPRIESTORe

Design concept store vPRIESTORe sa venuje prezentácii a predaju lokálneho dizajnu. Na Vianočnej tržnici ponúkame výber z ateliérov etablovaných dizajnérov, ktorých tvorbu nájdete iba u nás – kolekciu pletenín od A. Vonkomerovej a šperky od M. Nepšinskej a J. Machatovovej. Unikátne zberateľské kúsky úžitkového skla ponúkneme od autora P. Illa a O. Stencela.