VULVORA

VULVORA je slovenská dizajnérska značka, ktorej cieľom je vytvárať slow fashion, etickú a udržateľnú módu. Hlavnými a často zobrazovanými témami sú témy ženy, rovnosť pohlaví a ľudských práv. VULVORA pristupuje k textilu ako k čistému plátnu, ktoré sa stáva médiom pre obrazové odkazy využívajúce symbolizmus či historické referencie. Každý jeden kus oblečenia má za cieľ komunikovať postoj či názorovú identitu jednotlivca etickou formou, ktorú však nemožno ignorovať. Pri tvorbe kolekcie je všeobecným cieľom neponúkať ľuďom štýl, ale hlas.