WAKIVAKY

Sme výrobná firma s environmentálnym a sociálnym rozmerom. Vyrábame originálne kožené a textilné produkty. Všetky dizajny produktov boli vyvinuté vo WAKIVAKY a prešli viacerými testami. Naše produkty sú originálne, vyrábame ich najmä z upcyklovaných materiálov, prispievajú k znižovaniu emisií. Pri výrobe rešpektujeme princíp zero waste. Všetky produkty sú vyrobené pracovníkmi zo znevýhodnených skupín. V našej firme nám záleží na tom, aby naše aktivity dávali zmysel a prinášali úžitok.