ZENÆ

Zakladateľkou a tvorkyňou ZENÆ je Adriana Krupanová. Mladá Slovenka, ktorá vyštudovala dizajn v Dánsku a aktuálne sa venuje keramike, ktorú sama tvorí, a zároveň vedie keramické kurzy pre verejnosť v ateliéri v Bratislave. ZENÆ, alebo inak „žena žene“, vyjadruje generačný vplyv žien v rodine na Adrianinu tvorbu. Ide najmä o podstatu ženy, jej telo a dušu, nepravidelnosť a oblé tvary, čo sa odráža v jej tvorbe.