ZENÆ

Oblé tvary, unikátnosť a nepravidelnosť, no najmä duša, sú základnou esenciou každého ZENÆ produktu. Inšpirácia vždy vyviera z prírody, jej nekonečných foriem a textúr, no aj od žien. Častokrát sa nechávam inšpirovať a unášať tvarmi ženských tiel. Rada prepájam rôzne materiály medzi sebou a hľadám, testujem a pozorujem, ako by spolu mohli koexistovať. Je pre mňa dôležité, aby moja tvorba v ľuďoch zanechala pocit.