V každej krajine majú počas štedrej večere svoje tradičné zvyky. Na Slovensku ich máme niekoľko, aj keď sa pomaly z domácností vytrácajú. Prečo sa vkladá pod obrus šupina z kapra? Prečo takmer každý Slovák má na stole orechy, ktoré sa hádzali do kútov v byte alebo v dome? Prečo hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do medu všetkým svojím deťom a manželovi? Nielen na tieto otázky sa pokúsi priniesť odpovede diskusia o vianočných tradíciách:

Zuzana Beňušková
Profesorka z Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Vyštudovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1983 pôsobí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie vvi. SAV, kde sa venovala téme rituálov, etnických minorít a etnológii mesta, v súčasnosti aj regionálnemu rozvoju a kultúrnemu dedičstvu. Od roku 1996 učí etnológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2004 bola menovaná docentkou a 2013 profesorkou etnológie. V rokoch 2005 – 2011 bola vedúcou katedry etnológie v Nitre a v rokoch 2002 – 2008 bola predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska. 

Moderuje Stanislav Krajči.
Žije a tvorí v Bratislave. Vyštudoval magisterský stupeň na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri IN – Ilony Nemeth. Okrem toho bol poslucháčom Kurátorských štúdií a jeden zo zakladateľov „verejnej obývačky živých tém” Kalab, kde sa venuje vystavovaniu diel študentov a študentiek VŠVU. Predtým pôsobil ako mediátor v Kunsthalle Bratislava. Dnes je súčasťou jadra otvorenej platformy Stojíme pri kultúre, v ktorej sa stretáva vízia širšej umeleckej a kultúrnej obce o kompetentnejšom, transparentnejšom a férovejšom fungovaní rezortu kultúry. Vo svojej tvorbe sa zaujíma o paradoxy medzi novými technológiami a objavmi a ich dopadom na myslenie jednotlivcov či život komunít.

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím…: Zuzana Beňušková, Stanislav Krajči

16. 12. 2022 16:30 - 17:30

V každej krajine majú počas štedrej večere svoje tradičné zvyky. Na Slovensku ich máme niekoľko, aj keď sa pomaly z domácností vytrácajú. Prečo sa vkladá pod obrus šupina z kapra? Prečo takmer každý Slovák má na stole orechy, ktoré sa hádzali do kútov v byte alebo v dome? Prečo hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku namočeným do medu všetkým svojím deťom a manželovi? Nielen na tieto otázky sa pokúsi priniesť odpovede diskusia o vianočných tradíciách:

Zuzana Beňušková
Profesorka z Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Vyštudovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1983 pôsobí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie vvi. SAV, kde sa venovala téme rituálov, etnických minorít a etnológii mesta, v súčasnosti aj regionálnemu rozvoju a kultúrnemu dedičstvu. Od roku 1996 učí etnológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2004 bola menovaná docentkou a 2013 profesorkou etnológie. V rokoch 2005 – 2011 bola vedúcou katedry etnológie v Nitre a v rokoch 2002 – 2008 bola predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska. 

Moderuje Stanislav Krajči.
Žije a tvorí v Bratislave. Vyštudoval magisterský stupeň na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri IN – Ilony Nemeth. Okrem toho bol poslucháčom Kurátorských štúdií a jeden zo zakladateľov „verejnej obývačky živých tém” Kalab, kde sa venuje vystavovaniu diel študentov a študentiek VŠVU. Predtým pôsobil ako mediátor v Kunsthalle Bratislava. Dnes je súčasťou jadra otvorenej platformy Stojíme pri kultúre, v ktorej sa stretáva vízia širšej umeleckej a kultúrnej obce o kompetentnejšom, transparentnejšom a férovejšom fungovaní rezortu kultúry. Vo svojej tvorbe sa zaujíma o paradoxy medzi novými technológiami a objavmi a ich dopadom na myslenie jednotlivcov či život komunít.


Podrobnosti

Dátum:
16. 12. 2022
Čas:
16:30 - 17:30

Miesto udalosti

Podium