REGISTRÁCIA UZAVRETÁ. ĎAKUJEME.

Informácie pre predajcov

Vianočná tržnica

Aj tento rok vás spolu s organizátormi TRH-PIAC-MARKT a BRaK pozývame predávať na špeciálny vianočný trh do Starej tržnice – Vianočná tržnica 2023. Pridáte sa k nám?

Prehrať video

MIESTO KONANIA:
Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

DÁTUM KONANIA:
17. – 22.12. 2023

 • I. turnus: 17. – 19. 12. 2023 (nedeľa | pondelok | utorok)
 • II. turnus: 20. – 22. 12. 2023 (streda | štvrtok | piatok)

Je možnosť prihlásiť sa na jeden alebo oba turnusy.

OTVÁRACIE HODINY*:
Nedeľa | 17. 12. 2023 | 10:00 – 20:00
Pondelok – Piatok | 18. – 22. 12. 2023 | 12:00 – 20:00
*zmena otváracích hodín vyhradená

PODUJATIE JE PRE NÁVŠTEVNÍKOV A NÁVŠTEVNÍČKY ZADARMO.

Pozývame vás do Vianočnej tržnice zažiť týždeň lokálneho dizajnu, umenia kníh a dobrôt. Pod jednou strechou budú mať návštevníci možnosť nakúpiť originálne darčeky pre svojich blízkych, a zároveň tak svojím nákupom podporiť lokálne značky, malé i väčšie vydavateľstvá, remeselných výrobcov potravín a umelcov. 
 
Okrem nákupov si tento rok budete môcť užiť pestrý sprievodný program pre deti aj dospelých.
 

EVENT NA FACEBOOKU

REGISTRAČNÉ PODMIENKY:

Každý záujemca o prezentačnú plochu musí vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete nižšie.

 • Registrácia prebieha do 09. 10. 2023 (vrátane).
 • K dispozícii sú miesta pre limitovaný počet vystavovateľov. Účasť podlieha výberu, ktorý má na starosti organizátor podujatia. Po výbere zaregistrovaných vystavovateľov bude každý registrovaný záujemca kontaktovaný s rozhodnutím. 
 • Vyjadrenie o akceptovaní alebo neakceptovaní bude zaslané v termíne do 23. 10. 2023.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie subjektu, ktorý kvalitatívne alebo inak nespĺňa kritériá prijatia, neodošle požadované dokumenty alebo neuhradí registračný poplatok do stanoveného termínu.
 • V prípade prijatia je registrácia považovaná za záväznú prihlášku a objednávku, z ktorej vystavovateľovi vzniká povinnosť uhradiť registračný poplatok.
 • Vyplnením registračného formuláru súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného priestoru.
 • Vystavovateľ je povinný poukázať registračný poplatok na účet do 7 dní od prijatia kladného rozhodnutia o prijatí alebo 7 dní od prijatia faktúry, ktorú obdrží emailom. V prípade neuhradenia poplatku v požadovanej výške a lehote nebude registrácia akceptovaná.
 • Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal naskenované PDF dokumenty najneskôr do 16. 10. 2023 na email simona@urbanmarket.sk.
 • Pre vybavenie povolenia na predaj je potrebné vyplniť SPLNOMOCNENIE (vzor stiahnete spolu s formulármi nižšie). 
 • Predpripravené DOKUMENTY je potrebné si stiahnuť.
 • Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Registrácia nie je určená pre gastro predajcov a predajcov kníh, literatúry a príbuznému sortimentu. 

Ak ste vydavateľ / autor / predajca KNÍH A LITERATÚRY, prihláste sa cez prihlášku BRaK.

Ak ste producent / výrobca / predajca LOKÁLNYCH DOBRÔT, prihláste sa cez prihlášku TRH-PIAC-MARKT.

Ak máte akékoľvek otázky môžete ich smerovať na simona@urbanmarket.sk alebo +421 904 599 616 (kontaktná osoba Simona Megová).

NEPREHLIADNITE

Stiahnite si potrebné formuláre

Podmienky a poplatky

REGISTRAČNÉ POPLATKY:
Registračný poplatok zahŕňa  predajné miesto na prízemí Starej tržnice, produkčné služby, elektrinu, vodu, pravidelnú dezinfekciu a upratovanie priestorov, odvoz odpadu, administratívne a účtovné práce, SBS službu a ďalšie.

CENNÍK | PREZENTAČNEJ PLOCHY:
V prezentačnej ploche nie sú zarátané ostatné doplnkové služby ako stolík, stolička a podobne.

 • 1 deň / 2 x 2 m = 60 €
 • 1 deň / 4 x 2 m = 120 € (dve predajné miesta vedľa seba)

I. turnus: 17. – 19.12.2023 (nedeľa | pondelok | utorok)
II. turnus: 20. – 22.12.2023 (streda | štvrtok | piatok)

Nie je možné prihlásiť sa iba na jeden deň – je potrebné prihlásiť sa na celý turnus (3 dni).

CENNÍK | OSTATNÝCH SLUŽIEB:

 • Zapožičanie štendra – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie stola – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie 2 stoličiek – 10€

Odber elektrickej energie nad 0,5kw bude spoplatnený podľa dohody.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Vianočná tržnica. O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na simona@urbanmarket.sk.

Podujatie Vianočná tržnica organizuje: 
Aliancia Stará Tržnica — občianske združenie
Námestie SNP 25
811 01 Bratislava
Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-39923-3
IČO: 42263948
DIČ: 2023831436
IČ DPH: SK2023831436

Spoluorganizátorom za Urban Market je:
Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (F03 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/ fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (F02 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1.  Mám záujem o predajné miesto v týchto turnusoch:*
Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Terminál*
Odporúčame poskytnutie možnosti bezhotovostnej platby. Ak nemáte vlastný terminál, zabezpečí vám ho partner trhu, Slovenská sporiteľňa. Prenájom platobného terminálu pre všetkých predajcov bez vlastného zariadenia zabezpečí bez poplatku. Vaši zákazníci budú môcť platiť pohodlne bezhotovostne, kartou, mobilom či hodinkami. Ponuka sa vzťahuje na všetkých predajcov aj v prípade, ak máte účet zriadený v inej banke.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.