Info

Aby nuda nebola. Sťahujeme sa! Život je zmena a my sa so zimnou edíciou opäť sťahujeme, tam kde sme ešte neboli. Kam a ako bude predvianočný Urban Market vyzerať? Nechajme sa prekvapiť. Viac info už čoskoro.

Pre predajcov: REGISTRÁCIA

Urban Market 2018 (Winter Edition)
Miesto: (?) viac info čoskoro
Dátum: 07. – 09. Decembra 2018
Téma: Dedičstvo

Dedičstvo. Jednoduché slovo, ktoré skrýva mnoho významov. Všetky však spája to, že ide o určitú formu odkazu z minulosti. My sme sa pre zimnú edíciu Urban Marketu rozhodli pozrieť bližšie na to, čo sa skrýva pod pojmom „žijúce dedičstvo“.

Žijúce dedičstvo podľa definície spadá pod pokrievku kultúrneho dedičstva. Pod tým si totiž netreba predstavovať len kultúrne pamiatky v podobe architektúry či súborov kultúrnych predmetov. Kultúrne dedičstvo zahŕňa aj tradície, rituály, múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno súhrnne označiť pojmom „nehmotné kultúrne dedičstvo“ alebo aj „žijúce dedičstvo“ (z angl. „living heritage“). A práve toto nás zaujíma. Žijúce dedičstvo formuje náš každodenný život a obklopuje nás pomerne často na každom kroku. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré nám odovzdávajú naši predkovia, v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom, v jedle, ktoré si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame. Neznamená len obhliadanie sa do minulosti, produkuje tiež sociálny a environmentálny kapitál súčasnosti. Vplyvom našej tvorivej činnosti sa mení, prispôsobuje a dáva vzniknúť niečomu novému. Stále žije.

Urban Market by sa preto chcel sústrediť práve na spájanie minulosti s budúcnosťou. To naše dedičstvo predstavuje nielen odkaz minulosti, ale je aj cenným zdrojom poznania a inšpirácie pre budúcnosť. Kto a čím inšpiroval dnešných dizajnérov? Aké skúsenosti, tradície či príbehy zdedili od svojich blízkych, ako ich formovalo okolie a čo z minulosti sa odráža v ich aktuálnej tvorbe? Radi by sme týmto ešte viac podnietili ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo našich predkov, našej krajiny ako aj spoločného európskeho priestoru a zapájali sa do jeho zveľaďovania.

#urbanmarket18 #tradície #remeslo #odkaz #korene #zvyky #zvyklosti#folklór #žijúcededičstvo #skúsenosti #spájanieminulostisprítomnosťouabudúcnosťou


Urban Market je jedinečným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája živý dizajnový trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu lokálnej profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý kultúrny program, edukačné aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste. V roku 2018 prezentujeme a spájame komunitu tvorivých ľudí už deviaty rok.