URBAN MARKET 2024
(SPRING  EDITON)

Informácie pre návštevníkov

Teploty stúpajú, vrabce čvirikajú, je čas na jarnú edíciu! Urban Market sa po 5 rokoch vracia na pôdu Fakulty architektúry a dizajnu. Prehliadku autorského lokálneho dizajnu a tvorby aj tentokrát doplní bohatý program pre deti a dospelých a Urban Food Park – to všetko na priľahlom Námestí slobody pri ikonickej fontáne.

Jarná edícia bude zároveň spojená s 15. ročníkom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu), ktorý každoročne mapuje a prezentuje to najlepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.

Bude to jedna veľká oslava dizajnu, umenia, architektúry, tvorivosti a rozmanitosti.

TÉMA EDÍCIE: ROZMANITOSŤ

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo základných rozdielov medzi ľuďmi a kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v názoroch a postojoch sú potešením, súčasťou vzrušujúcej rozmanitosti života, a nie niečím, čoho sa treba obávať.“ – Gene Roddenberry (scenárista, producent a tvorca Star Treku)

Žijeme vo svete rozmanitosti – vidieť ju v prírode, aj v kultúrnej spoločnosti. Je tu s nami odjakživa. Je to dedičstvo, ktoré si v sebe nesieme a predávame ďalším generáciám. Je v nás zakorenená a je vzrušujúce ju spoznávať. Rozmanitosť otvára dvere tvorivosti, nabáda k spolupráci, novým nápadom a inováciám. Je nekonečnou inšpiráciou, ktorá nás posúva a robí tento svet lepším.

Urban Market je už od svojho vzniku oslavou rozmanitosti. Za posledných 14 rokov sme prezentovali stovky dizajnérok a dizajnérov – každá a každý z nich bol v niečom iný. Či už osobnosťou alebo formou tvorby. Jedno ale mali spoločné. Vďaka ich inakosti a rozdielnemu pohľadu na svet vytvorili neopakovateľný lokálny dizajn. 

Svet je pestrý a farebný, a rozmanitosť v ňom hrá zásadnú úlohu – potvrdzuje totiž našu jedinečnosť. V rámci jarnej edície by sme chceli poukázať na jej dôležitosť. Nezatvárajme pred ňou oči, nebojujme proti nej, ukážme spolu, že je potrebná a nevyhnutná. Lebo keď sa proti nej predsa len rozhodneme bojovať, budeme bojovať jedine proti sebe.

MIESTO KONANIA: FAKLUTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Budova fakulty vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 až 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce. Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie v roku 1949. Budova bola tiež vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Fakulta architektúry a dizajnu STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno-spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Budova fakulty sídli na Námestí slobody, ktorému dominuje jedna z najväčších fontán na Slovensku. Fontána Družba bola postavená v roku 1979 až 1980. Má priemer 45 metrov a jej centrálna plastika v tvare lipového kvetu váži 12 ton. Pre zlý technický stav bola v roku 2007 vypustená a počas ďalších rokov chátrala. 

Voda sa do nej vrátila až po 16 rokoch, kedy sa spolu s okolitým námestím dočkala komplexnej obnovy. Po štyroch dekádach sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Rekonštrukcia priniesla aj veľkú zmenu – po novom je do fontány možné bezpečne vstúpiť a schladiť sa. 

S vodou sa tak do nej vrátil aj život – ikonická fontána sa veľmi sa rýchlo stala obľúbeným miestom trávenia voľného času nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov hlavného mesta.

📍  KEDY?
31. 05. – 02. 06. 2024
 
📍  KDE?
Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19, Bratislava
 

📍  OTVÁRACIE HODINY
už čoskor

📍  VSTUPNÉ
už čoskor

📍  SPRIEVODNÉ AKTIVITY
už čoskor

📍  SPRIEVODNÝ PROGRAM
už čoskor

Stiahnúť program

📍  ZOZNAM PREDAJCOV
už čoskor

Stiahnúť zoznam

Urban Market 2019 (Spring edition)

Prehrať video

Urban Market je jedinečným, kultúrno–spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája živý dizajnový trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu lokálnej autorskej  profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý sprievodný program, kreatívne aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste.  
Program

  1. Udalosti
  2. Featured

Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

Dnes