REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Informácie pre predajcov

Urban Market (Spring Edition)

Teploty stúpajú, vrabce čvirikajú, je čas na jarnú edíciu! Urban Market sa po 5 rokoch vracia na pôdu Fakulty architektúry a dizajnu. Prehliadku autorského lokálneho dizajnu a tvorby aj tentokrát doplní bohatý program pre deti a dospelých a Urban Food Park – to všetko na priľahlom Námestí slobody pri ikonickej fontáne.

Jarná edícia bude zároveň spojená s 15. ročníkom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu), ktorý každoročne mapuje a prezentuje to najlepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.

Bude to jedna veľká oslava dizajnu, umenia, architektúry, tvorivosti a rozmanitosti – pridajte sa k nám a staňte sa jej súčasťou. Tešíme sa na vás!

Registračný formulár nájdete na konci stránky ↓

Prehrať video

MIESTO KONANIA:
Fakulta architektúry a dizajnu, Námestie slobody 19, Bratislava

DÁTUM KONANIA:
31. 05. – 02. 06. 2024

TÉMA:
Rozmanitosť

TÉMA EDÍCIE: ROZMANITOSŤ

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo základných rozdielov medzi ľuďmi a kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v názoroch a postojoch sú potešením, súčasťou vzrušujúcej rozmanitosti života, a nie niečím, čoho sa treba obávať.“ – Gene Roddenberry (scenárista, producent a tvorca Star Treku)

Žijeme vo svete rozmanitosti – vidieť ju v prírode, aj v kultúrnej spoločnosti. Je tu s nami odjakživa. Je to dedičstvo, ktoré si v sebe nesieme a predávame ďalším generáciám. Je v nás zakorenená a je vzrušujúce ju spoznávať. Rozmanitosť otvára dvere tvorivosti, nabáda k spolupráci, novým nápadom a inováciám. Je nekonečnou inšpiráciou, ktorá nás posúva a robí tento svet lepším.

Urban Market je už od svojho vzniku oslavou rozmanitosti. Za posledných 14 rokov sme prezentovali stovky dizajnérok a dizajnérov – každá a každý z nich bol v niečom iný. Či už osobnosťou alebo formou tvorby. Jedno ale mali spoločné. Vďaka ich inakosti a rozdielnemu pohľadu na svet vytvorili neopakovateľný lokálny dizajn. 

Svet je pestrý a farebný, a rozmanitosť v ňom hrá zásadnú úlohu – potvrdzuje totiž našu jedinečnosť. V rámci jarnej edície by sme chceli poukázať na jej dôležitosť. Nezatvárajme pred ňou oči, nebojujme proti nej, ukážme spolu, že je potrebná a nevyhnutná. Lebo keď sa proti nej predsa len rozhodneme bojovať, budeme bojovať jedine proti sebe.

MIESTO KONANIA

Budova fakulty vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 až 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce. Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie v roku 1949. Budova bola tiež vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Fakulta architektúry a dizajnu STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno-spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Budova fakulty sídli na Námestí slobody, ktorému dominuje jedna z najväčších fontán na Slovensku. Fontána Družba bola postavená v roku 1979 až 1980. Má priemer 45 metrov a jej centrálna plastika v tvare lipového kvetu váži 12 ton. Pre zlý technický stav bola v roku 2007 vypustená a počas ďalších rokov chátrala. 

Voda sa do nej vrátila až po 16 rokoch, kedy sa spolu s okolitým námestím dočkala komplexnej obnovy. Po štyroch dekádach sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Rekonštrukcia priniesla aj veľkú zmenu – po novom je do fontány možné bezpečne vstúpiť a schladiť sa. 

S vodou sa tak do nej vrátil aj život – ikonická fontána sa veľmi sa rýchlo stala obľúbeným miestom trávenia voľného času nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov hlavného mesta.

REGISTRAČNÉ PODMIENKY:
 • Registračný formulár nájdete na konci stránky
 • Registrácia prebieha do 31. 03. 2024 (vrátane).
 • Pre komunikáciu ohľadom jarného Urban Marketu používajte mail: info@urbanmarket.sk.
 • Registrácia je určená aj pre gastro predajcov. V prípade záujmu o gastro predaj nás kontaktujte mailom na gastro@urbanmarket.sk.
 • K dispozícii je miesto pre limitovaný počet vystavovateľov. Účasť podlieha výberu, ktorý má na starosti organizátor podujatia. Po výbere zaregistrovaných vystavovateľov bude každý registrovaný záujemca kontaktovaný s rozhodnutím. 
 • Vyjadrenie o akceptovaní alebo neakceptovaní bude zaslané do  07. 04. 2024.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie subjektu, ktorý kvalitatívne alebo inak nespĺňa kritériá prijatia, neodošle požadované dokumenty alebo neuhradí registračný poplatok do stanoveného termínu.
 • V prípade prijatia je registrácia považovaná za záväznú prihlášku a objednávku, z ktorej vystavovateľovi vzniká povinnosť uhradiť registračný poplatok.
 • Vyplnením registračného formuláru súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného priestoru.
 • Vystavovateľ je povinný poukázať registračný poplatok na účet do 7 dní od prijatia kladného rozhodnutia o prijatí alebo 7 dní od prijatia faktúry, ktorú obdrží emailom. V prípade neuhradenia poplatku v požadovanej výške a lehote nebude registrácia akceptovaná.
 • Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal ako naskenované PDF dokumenty najneskôr do 31. 03. 2024 na email: info@urbanmarket.sk alebo cez registračný formulár. 
 • Pre vybavenie povolenia na predaj je potrebné vyplniť SPLNOMOCNENIE (vzor v .pdf a .doc formátoch stiahnete spolu s ďalšími formulármi, nižšie).
 • Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.
Ak máte akékoľvek otázky môžete ich smerovať na info@urbanmarket.sk alebo +421 904 328 902 (kurátorka Nikola Luzárová).

Stiahnite si potrebné formuláre

Podmienky a poplatky

REGISTRAČNÉ POPLATKY:
Registračný poplatok zahŕňa predajné miesto vami zvolenej veľkosti, produkčné služby, zabezpečenie administratívnych povolení pre predaj a vjazd autom k objektu, osvetlenie prezentačných priestorov a chodieb, propagáciu a komunikáciu na sociálnych sieťach, 3x vstupenku pre vystavovateľa, stráženie objektu, elektrinu, vodu, upratovanie priestorov a ďalšie.

CENNÍK | PREZENTAČNEJ PLOCHY:
V prezentačnej ploche nie sú zarátané ostatné doplnkové služby ako stolík, stolička a podobne.

 • 2 x 2 m = 240 €
 • 4 x 2 m = 480 € (dve predajné miesta vedľa seba)

Nie je možné prihlásiť sa iba na jeden deň – je potrebné prihlásiť sa na celú dobu konania podujatia (3 dni).

CENNÍK | OSTATNÝCH SLUŽIEB:

 • Zapožičanie štendra – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie stola – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie 2 stoličiek – 10€

Odber elektrickej energie nad 0,5kw bude spoplatnený podľa dohody.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Urban Market 2024 (Spring Edition). O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na info@urbanmarket.sk.

Organizátorom Urban Marketu je:

Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/ fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1.  Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Terminál*
Odporúčame poskytnutie možnosti bezhotovostnej platby. Ak nemáte vlastný terminál, zabezpečí vám ho náš bankový partner. Vaši zákazníci budú môcť platiť pohodlne bezhotovostne, kartou, mobilom či hodinkami. Ponuka sa vzťahuje na všetkých predajcov aj v prípade, ak máte účet zriadený v inej banke.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Vianočná tržnica. O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na simona@urbanmarket.sk.

Podujatie Vianočná tržnica organizuje: 
Aliancia Stará Tržnica — občianske združenie
Námestie SNP 25
811 01 Bratislava
Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-39923-3
IČO: 42263948
DIČ: 2023831436
IČ DPH: SK2023831436

Spoluorganizátorom za Urban Market je:
Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (F03 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/ fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (F02 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1.  Mám záujem o predajné miesto v týchto turnusoch:*
Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Terminál*
Odporúčame poskytnutie možnosti bezhotovostnej platby. Ak nemáte vlastný terminál, zabezpečí vám ho partner trhu, Slovenská sporiteľňa. Prenájom platobného terminálu pre všetkých predajcov bez vlastného zariadenia zabezpečí bez poplatku. Vaši zákazníci budú môcť platiť pohodlne bezhotovostne, kartou, mobilom či hodinkami. Ponuka sa vzťahuje na všetkých predajcov aj v prípade, ak máte účet zriadený v inej banke.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.