REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Informácie pre predajcov

URBAN MARKET 2023 (SUMMER EDITION) | GRAPE FESTIVAL

Leto sa blíži a s ním prichádza aj festivalová sezóna. Urban Market bude už tradične súčasťou Grape festivalu, ktorý sa bude opäť konať v jeho dočasnom domove – na trenčianskom letisku. 

Staňte sa jeho súčasťou aj vy!

Festivalová edícia Urban Marketu so sebou prinesie dizajnovú zónu so širokým kurátorským výberom lokálnej módy, módnych doplnkov, šperkov, prírodnej kozmetiky, kníh či umeleckej tvorby. 

Tešíme sa na vás.

Prehrať video

MIESTO KONANIA:
GRAPE FESTIVAL, Letisko Trenčín

DÁTUM KONANIA:
11. – 12. 08. 2023  (piatok | sobota)

OTVÁRACIE HODINY*:
Piatok | 11. 08. 2023 | 12:00 – 21:00
Sobota | 12. 08. 2023 | 10:00 – 21:00
*zmena otváracích hodín vyhradená

Program na Urban Market stage pokračuje aj po zatvorení predajnej zóny. Súčasťou dizajnovej zóny bude aj stage so zaujímavým sprievodným programom – chýbať nebudú workshopy, diskusie či DJ sety.

GRAPE FESTIVAL založila partia štyroch kamarátov v roku 2010. Z pôvodne malého podujatia vyrástol na jeden z najväčších hudobných festivalov na Slovensku s hviezdnym lineupom zahraničných aj domácich interpretov. Festival sa v rokoch 2012 aj 2014 zaradil medzi 10 najlepších malých festivalov v Európe podľa Europe Festival Awards.

Po pandemickej prestávke sa Grape festival vracia v plnej sile. Dobrá hudba, originálny festivalový areál, zaujímavé zóny, neopakovateľná atmosféra a skvelí ľudia, tentokrát však na novom mieste. Po niekoľkých rokoch na piešťanskom letisku sa festival dočasne presúva na letisko do Trenčína. Potom by mal zakotviť v novom priestore pri Trnave.

WEB | EVENT | FACEBOOK | INSTAGRAM

REGISTRAČNÉ PODMIENKY:

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ DO 18. JÚNA 2023.

Každý záujemca o prezentačnú plochu musí vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete nižšie.

 • Registrácia prebieha od 12. 05. – 18. 06. 2023.
 • K dispozícii sú miesta pre limitovaný počet vystavovateľov. Účasť podlieha výberu, ktorý má na starosti organizátor podujatia. Po výbere zaregistrovaných vystavovateľov bude každý registrovaný záujemca kontaktovaný s rozhodnutím. 
 • Vyjadrenie o akceptovaní alebo neakceptovaní bude zaslané v termíne do 25. 06. 2023.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie subjektu, ktorý kvalitatívne alebo inak nespĺňa kritériá prijatia, neodošle požadované dokumenty alebo neuhradí registračný poplatok do stanoveného termínu.
 • V prípade prijatia je registrácia považovaná za záväznú prihlášku a objednávku, z ktorej vystavovateľovi vzniká povinnosť uhradiť registračný poplatok.
 • Vyplnením registračného formuláru súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného priestoru.
 • Vystavovateľ je povinný poukázať registračný poplatok na účet do 7 dní od prijatia kladného rozhodnutia o prijatí alebo 7 dní od prijatia faktúry, ktorú obdrží emailom. V prípade neuhradenia poplatku v požadovanej výške a lehote nebude registrácia akceptovaná.
 • Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal naskenované PDF dokumenty najneskôr do 25. 06. 2023 na email: info@urbanmarket.sk.
 • Pre vybavenie povolenia na predaj je potrebné vyplniť SPLNOMOCNENIE (vzor stiahnete spolu s formulármi nižšie). 
 • Predpripravené DOKUMENTY je potrebné si stiahnuť. Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Registrácia nie je určená pre gastro predajcov. 

Ak máte akékoľvek otázky môžete ich smerovať na info@urbanmarket.sk alebo +421 904 328 902 (kurátorka Nikola Luzárová).

NEPREHLIADNITE:

Stiahnite si potrebné formuláre

Podmienky a poplatky

REGISTRAČNÉ POPLATKY:
Registračný poplatok zahŕňa kryté predajné miesto vo velkokapacitnom stane – 2 x 2 m, 2x vstupenka na festival, stanovanie v oddelenom stanovom mestečku, stráženie predajného stanu, elektrická prípojka na 2 dni do 1kW, odvoz a likvidácia odpadu, parkovacie miesto na festivale.

CENNÍK | PREZENTAČNEJ PLOCHY:
V prezentačnej ploche nie sú zarátané ostatné doplnkové služby ako stolík, stolička a podobne.

 • 2 x 2 m = 320 €
 • 4 x 2 m = 550 € (dve predajné miesta vedľa seba)

Nie je možné prihlásiť sa iba na jeden deň – je potrebné prihlásiť sa na celé trvanie podujatia (2 dni).

CENNÍK | OSTATNÝCH SLUŽIEB:

 • Extra vstupenka – 99 € (maximálny odber na značku sú 3 vstupenky)
 • Zapožičanie štendra – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie stola – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie 2 stoličiek – 10€

Odber elektrickej energie nad 0,5kw bude spoplatnený podľa dohody.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Urban Market. O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na info@urbanmarket.sk.

Urban Market organizuje:
Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na ambulantný predaj od mesta Trenčín)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na ambulantný predaj od mesta Trenčín)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu a to buď:
  • že všetky predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (Čestné vyhlásenie o autorskej tvorbe)
  • nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia (Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice)
 1.  Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Počet vstupeniek nad rámec základného poplatku*Extra vstupenka – 99 € (maximálny odber na značku sú 3 vstupenky)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.