REGISTRÁCIA SPUSTENÁ

Informácie pre predajcov

Urban Market (Winter Edition)

Pozývame vás predávať do zimnej dizajnovej zóny! Decembrová edícia prinesie už tradične kurátorskú predajnú prehliadku lokálnej nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby. Počas celého víkendu nebude chýbať ani kopec sprievodného programu pre deti a dospelých.

Staňte sa súčasťou zimného Urban Marketu aj vy a užite si s nami pohodovú predvianočnú atmosféru.

Zimný Urban Market zavíta opäť na nové miesto a bude sa konať v unikátnych priestoroch v centre Bratislavy. V budove, v ktorej sa medzi hrubými múrmi skrýval nejeden poklad. Mnohí z vás v nej nikdy neboli a momentálne je bežne pre verejnosť uzavretá. Viac prezradíme už čoskoro!

Tešíme sa na vás.

Prehrať video

MIESTO KONANIA:
Viac info už čoskoro.

DÁTUM KONANIA:
08. – 10.12.2023

TÉMA:
Poklad

A práve spomínaný poklad je témou najbližšej edície Urban Marketu. Poklad v sebe spája tajomstvo, dobrodružstvo a vzrušenie, túžbu hľadať a objaviť to, čo má hodnotu. 

Možno je to prsteň po babke alebo kamene z pláže, ktoré sme si priniesli z dovolenky. Zamilované listy driemajúce v porcelánovej dóze či znovuobjavené knihy zo zaprášenej poličky na chate. Niektorí z nás snívajú o skrytom poklade na opustenom ostrove, pre niektorých je naopak poklad nevyčísliteľný, lebo sú ním tí najbližší, ktorí stoja pri našom boku po celý život.

Čo je pre nás v Urban Markete najväčším pokladom?

Lokálna tvorba a ľudia, ktorí tvoria a sú nám ostatným inšpiráciou. 

Talent a práca, ukrytá za každým výrobkom a dizajnom. 

Návštevníci, ktorí majú chuť objavovať a podporovať práve to jedinečné a originálne.. 

Pomôžme spoločne návštevníkom objaviť nové poklady. Uchováme ich v trezore, alebo ich vystavíte len tak na dlani?

EVENT NA FACEBOOK

REGISTRAČNÉ PODMIENKY:

 • Registrácia prebieha do 23. 10. 2023 (vrátane). 
 • Pre komunikáciu ohľadom zimného Urban Marketu používajte mail: info@urbanmarket.sk.
 • K dispozícii je miesto pre limitovaný počet vystavovateľov. Účasť podlieha výberu, ktorý má na starosti organizátor podujatia. Po výbere zaregistrovaných vystavovateľov bude každý registrovaný záujemca kontaktovaný s rozhodnutím. 
 • Vyjadrenie o akceptovaní alebo neakceptovaní bude zaslané do  30. 10. 2023.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie subjektu, ktorý kvalitatívne alebo inak nespĺňa kritériá prijatia, neodošle požadované dokumenty alebo neuhradí registračný poplatok do stanoveného termínu.
 • V prípade prijatia je registrácia považovaná za záväznú prihlášku a objednávku, z ktorej vystavovateľovi vzniká povinnosť uhradiť registračný poplatok.
 • Vyplnením registračného formuláru súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného priestoru.
 • Vystavovateľ je povinný poukázať registračný poplatok na účet do 7 dní od prijatia kladného rozhodnutia o prijatí alebo 7 dní od prijatia faktúry, ktorú obdrží emailom. V prípade neuhradenia poplatku v požadovanej výške a lehote nebude registrácia akceptovaná.
 • Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal ako naskenované PDF dokumenty najneskôr do 05. 11. 2023 na email: info@urbanmarket.sk 
 • Pre vybavenie povolenia na predaj je potrebné vyplniť SPLNOMOCNENIE (vzor v .pdf a .doc formátoch stiahnete spolu s ďalšími formulármi, nižšie).
 • Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Ak máte akékoľvek otázky môžete ich smerovať na info@urbanmarket.sk alebo +421 904 328 902 (kurátorka Nikola Luzárová).

Stiahnite si potrebné formuláre

Podmienky a poplatky

REGISTRAČNÉ POPLATKY:
Registračný poplatok zahŕňa predajné miesto vami zvolenej veľkosti, produkčné služby, zabezpečenie administratívnych povolení pre predaj a vjazd autom k objektu, osvetlenie prezentačných priestorov a chodieb, propagáciu a komunikáciu na sociĺnych sieťach, 3x vstupenku pre vystavovateľa, stráženie objektu, elektrinu, vodu, upratovanie priestorov a ďalšie.

CENNÍK | PREZENTAČNEJ PLOCHY:
V prezentačnej ploche nie sú zarátané ostatné doplnkové služby ako stolík, stolička a podobne.

 • 2 x 2 m = 240 €
 • 4 x 2 m = 480 € (dve predajné miesta vedľa seba)

Nie je možné prihlásiť sa iba na jeden deň – je potrebné prihlásiť sa na celú dobu konania podujatia (3 dni).

CENNÍK | OSTATNÝCH SLUŽIEB:

 • Zapožičanie štendra – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie stola – 1ks – 20 €
 • Zapožičanie 2 stoličiek – 10€

Odber elektrickej energie nad 0,5kw bude spoplatnený podľa dohody.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Urban Market 2023 (Winter Edition). O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na info@urbanmarket.sk.

Organizátorom Urban Marketu je:

Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/ fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1.  Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Terminál*
Odporúčame poskytnutie možnosti bezhotovostnej platby. Ak nemáte vlastný terminál, zabezpečí vám ho partner trhu, ČSOB. Prenájom platobného terminálu pre všetkých predajcov bez vlastného zariadenia zabezpečí bez poplatku. Vaši zákazníci budú môcť platiť pohodlne bezhotovostne, kartou, mobilom či hodinkami. Ponuka sa vzťahuje na všetkých predajcov aj v prípade, ak máte účet zriadený v inej banke.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Registračný formulár

Tento formulár je prvým krokom registrácie. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber značiek a následné kontaktovanie vybraných značiek. Ak nebude Vaša značka súčasťou výberu, budeme Vás o tejto skutočnosti vopred informovať.

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Registračných podmienok a zároveň akceptujete tieto Registračné podmienky a poplatky s nimi spojené. Súčasne sa zaväzujete poskytnúť organizátorovi včas a všetky podklady, potvrdenia a formuláre potrebné na vybavenie povolení súvisiacich s predajom na podujatí Vianočná tržnica. O doplnenie potrebných dokumentov Vás budeme včas informovať prostredníctvom emailu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom registrácie, neváhajte nás kontaktovať na simona@urbanmarket.sk.

Podujatie Vianočná tržnica organizuje: 
Aliancia Stará Tržnica — občianske združenie
Námestie SNP 25
811 01 Bratislava
Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-39923-3
IČO: 42263948
DIČ: 2023831436
IČ DPH: SK2023831436

Spoluorganizátorom za Urban Market je:
Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Odoslaním registračného formulára ďalej potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a so znením Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, podľa ktorých prevádzkovateľ Čerstvé Ovocie, n.o., so sídlom Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré ste mu poskytol/a na účely vybavenia Žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste.

Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, Wetransfer, Dropbox.

Právnická osoba alebo fyzická osoba – oprávnené na podnikanie (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (F03 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice / fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/ fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR
 4. Výpis z ORSR alebo Živnostenský list
 5. Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)
 6. Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

Fyzická osoba – nepodnikateľ (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu povolenia na predaj od mestskej časti Bratislava – Staré mesto)

 1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť notárom)
 2. Sken podpísanej žiadosti pre fyzické osoby (F02 – Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – príležitostné trhy)
 3. Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
 1.  Mám záujem o predajné miesto v týchto turnusoch:*
Ostatné služby*Zapožičanie stola – 20 € | Zapožičanie 2x stoličky – 10 € | Zapožičanie štendra – 20 €
Terminál*
Odporúčame poskytnutie možnosti bezhotovostnej platby. Ak nemáte vlastný terminál, zabezpečí vám ho partner trhu, Slovenská sporiteľňa. Prenájom platobného terminálu pre všetkých predajcov bez vlastného zariadenia zabezpečí bez poplatku. Vaši zákazníci budú môcť platiť pohodlne bezhotovostne, kartou, mobilom či hodinkami. Ponuka sa vzťahuje na všetkých predajcov aj v prípade, ak máte účet zriadený v inej banke.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.