Atelier Objectora

Atelier Objectora je malá značka, ktorej tvorba sa sústredí na dizajn a remeselnú výrobu objektov, bez ohľadu na to, či sú určené na nosenie ako šperky, alebo obohacujú náš obytný priestor. Filozofia značky sa riadi ideou, že každý objekt, akokoľvek jednoduchý vo svojej podstate, môže byť vytvorený ako niečo jedinečné, osobné a nadčasové. Snaží sa objavovať krásu v nedokonalosti a drobných odchýlkach z toho, čo bežne považujeme za krásne. Atelier Objectora vytvára tematické kolekcie s dôrazom na výtvarný obsah, remeslo a autenticitu materiálov.