Lucia Horňáková Černayová

Moja tvorba je zameraná na prieniky výtvarného priestoru a bežného, civilného života z pohľadu autorky, matky, pedagogičky a výskumníčky. Na Urban Markete by som sa chcela predstaviť sériou obrazov Monolity. Jej tvorbe sa kontinuálne venujem od roku 2013 až doteraz. Je to séria zobrazovania krajiny v abstraktnej forme, kde expresívna časť vo forme drippingu, rozlievania a škvŕn predstavuje organickú časť prírody a geometrické formy ľudský zásah a existenciu človeka. Táto séria vychádza z myšlienky vzájomného ovplyvňovania krajiny a človeka. Vo vizuále tejto série obrazov som realizovala aj sériu keramických šperkov.