Lab.cafe & Lab.studio

Radi tvoríme pekné a funkčné výrobky. Naším heslom je objavovanie a skúšanie nových postupov. Radi sa hráme s tvarmi a materiálmi a nebojíme sa nových postupov. Príďte sa zahrať a tvoriť spolu s nami!